تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4197
19:10  1397/06/11  

عکس های رسانه آمریکایی از ایران‎

عکسعکس

عکاس روزنامه یو اس ای تودی، تصاویری را از شهرهای مختلف ایران گرفته است.

نظر دهید
مطالب مرتبط