تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4198
19:19  1397/06/11  

مسابقه ماشین های دست ساز در اندونزی

مسابقهمسابقه

صدها اندونزیایی هر سال در جاوه دور هم جمع می شوند تا با خودروها و موتور سیکلت های دست سازشان با یکدیگر رقابت کنند.

نظر دهید
مطالب مرتبط