تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4202
19:51  1397/06/11  

سواحل نامیبیا‎

سواحلسواحل

به هم رسیدن شن های روان صحرای نامیب در کشور نامیبیا و موج های خروشان اقیانوس اطلس چشم انداز زیبایی را در این کشور آفریقایی ایجاد کرده است.


نظر دهید
مطالب مرتبط