تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4203
19:56  1397/06/11  

دستگیری مهاجران در مرز آمریکا و مکزیک‎

دستگیریدستگیری

نیروهای مرزبانی آمریکا در تگزاس هر روز ده ها مهاجر مکزیکی را که قصد عبور غیرقانونی از مرز را دارند دستگیر می کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط