تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4204
20:03  1397/06/11  

کوه های یخ‎

کوهکوه

بالا رفتن دمای زمین سبب شده تا کوه های یخی با جدا شدن از یخچال های طبیعی به صورت شناور به سمت سواحل مناطق مسکونی حرکت کنند.


نظر دهید
مطالب مرتبط