تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4207
19:17  1397/06/14  

طوفان «جبی» در ژاپن‎

طوفانطوفان

طوفان «جبی» که شدید ترین طوفان ۲۵ سال اخیر ژاپن محسوب می شود این کشور را در نوردید.


نظر دهید
مطالب مرتبط