تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4209
19:45  1397/06/14  

درگیری ها در شهر بصره عراق

درگیریدرگیری

تظاهرات ضد دولتی در شهر بصره عراق در اعتراض به بیکاری و خدمات نامناسب شهری چند کشته بر جای گذاشت.


نظر دهید
مطالب مرتبط