تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4214
09:42  1397/06/17  

انتقاد شدید اوباما از حزب جمهوری خواه آمریکا

انتقادانتقاد

باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به شدت به حزب جمهوری خواه این کشور حمله و از سیاست های تند این حزب انتقاد کرد.

باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا به شدت به حزب جمهوری خواه این کشور حمله و از سیاست های تند این حزب انتقاد کرد.وی در سخنانی در دانشگاه ایلینوی گفت: چه به سر حزب جمهوری خواه آمده است؟وی گفت: آنها متحدان ما را تضعیف کرده اند و دوستی با روسیه را تقویت!سخنان رئیس جمهور پیشین آمریکا که در واقع بازگشت کامل او به صحنه سیاست است در آستانه آغاز رقابت های انتخاباتی دموکرات ها برای انتخابات نوامبر آینده است.اوباما در سخنانی تبلیغاتی به مناسبت برگزاری انتخابات میان دوره ای این کشور گفت: کشیدن دیوار و محصور کردن آمریکا نمی تواند از ورود تهدیدهایی همچون تروریسم و بیماری به کشور جلوگیری کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط