تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4215
  
خرجی دادن عربستان به رضا پهلوی بی سابقه نیست
   

در حال بارگزاری...

خرجی دادن عربستان به رضا پهلوی بی سابقه نیست

09:44  1397/06/17  

احمد علی انصاری در مصاحبه اخیر خود سخنانی را بیان کرده است که نشان میدهد پول گرفتن رضا پهلوی از عربستان بی سابقه نیست.


نظر دهید
مطالب مرتبط