تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4217
  
جوانمردی جدیدترین فعال تجزیه طلب اپوزیسیون
   

در حال بارگزاری...

جوانمردی جدیدترین فعال تجزیه طلب اپوزیسیون

10:59  1397/06/17  

علی جوانمردی به دلیل کُرد بودن گزینه مناسبی برای صدای آمریکا بود تا در اربیل عراق حضور یابد، اما خبرهای او بقدری جانبدارانه، ساختگی و در حمایت از گروههای تروریستی منطقه بود که به خبرنگار پژاک شهرت یافت.


نظر دهید
مطالب مرتبط