تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4218
  
علیرضا نوری زاده از حرف تا عمل، کدام یک را باور کنیم؟
   

در حال بارگزاری...

علیرضا نوری زاده از حرف تا عمل، کدام یک را باور کنیم؟

11:15  1397/06/21  

نوری زاده در حالیکه به صورت مداوم به تجریه طلبان ایران تریبون میدهد و به آنها کمک میکند، اما از سوی دیگر مدعی دفاع از تمامیت ارضی ایران است.


نظر دهید
مطالب مرتبط