تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4220
  
چه کسی به تجزیه طلبان نمایندگی قومیت های ایران را داده است؟
   

در حال بارگزاری...

چه کسی به تجزیه طلبان نمایندگی قومیت های ایران را داده است؟

11:50  1397/06/20  

در نشست "اپوزیسیون ملی ایران" با صحبت های کریم عبدیان نماینده عرب زبانان ایران، کنفرانس رنگ و بوی تجزیه طلبی به خود گرفت و این موضوع باعث اعتراض سایر اپوزیسیون شد.

نظر دهید
مطالب مرتبط