تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4222
  
چرا ساواک سینما رکس آبادان را انتخاب کرد؟
   

در حال بارگزاری...

چرا ساواک سینما رکس آبادان را انتخاب کرد؟

13:07  1397/06/22  

آتش سوزی سینما رکس از آن دسته اتفاقاتی است که کمتر به آن پرداخته شده و دارای ابهامات زیادی است.

نظر دهید
مطالب مرتبط