تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4225
  
محمدرضا، فرح و رضا؛ فساد و فساد و فساد
   

در حال بارگزاری...

محمدرضا، فرح و رضا؛ فساد و فساد و فساد

11:38  1397/06/18  

مصاحبه های احمد علی انصاری نشان میدهد فساد از ویژگی های جدانشدنی این خانواده است. فرح پهلوی و رضا پهلوی تا کنون درباره این اتهامات فقط سکوت کرده اند.


نظر دهید