تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4227
20:27  1397/06/18  

تصاویر منتخب حیات وحش

تصاویرتصاویر

در این گزارش نگاهی داریم به تصاویر منتخب حیات وحش که طی هفته گذشته از نقاط مختلف جهان گرفته شده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط