تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4228
20:38  1397/06/18  

آشوب در بصره‎

آشوبآشوب

ک روز پس از به آتش کشیده شدن چند ساختمان دولتی و نیز سرکنسولگری ایران، نیروهای امنیتی عراق در خیابان های شهر بصره مستقر شده اند.
نظر دهید
مطالب مرتبط