تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4248
18:36  1397/06/25  

خسارات طوفان فلورانس در آمریکا

خساراتخسارات

طوفان فلورانس در ایالت های کارولینای شمالی و جنوبی موجب قطع برق بیش از 722 هزار خانه شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط