تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4250
18:50  1397/06/25  

طوفان منگهوت در فیلیپین‎

طوفانطوفان

وقوع ابرطوفان منگهوت در فیلیپین خسارات فراوانی را بر جای گذاشت.
نظر دهید
مطالب مرتبط