تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4281
19:32  1397/07/03  

کودکان در سالن های قدرت

کودکانکودکان

درسالهای اخیر حضور مادران سیاستمدار همراه با فرزندانشان در مجامع عمومی و بین‌المللی بیشتر شده است. 
 
بخشی از زنان نماینده عضو پارلمان اروپا و یا مجالس کشورهای مختلف از جمله مادرانی هستند که برای مراقبت از فرزندانشان، آن‌ها را با خود بر سر کار می‌آورند.

امسال نیز برای اولین بار، فرزند نخست وزیر نیوزیلند در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کرده است. او اولین نوزادی است که در چنین مجمعی حضور پیدا کرده‌است.

نظر دهید
مطالب مرتبط