تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4292
13:10  1397/07/07  

۲۵ هفته اعتراض در غزه‎

۲۵۲۵

حدود ۶ ماه است که جمعه هر هفته معترضان فلسطینی در نواز غزه در راهپیمایی موسوم به بازگشت شرکت می کنند. نظامیان صهیونیست برای سرکوب فلسطینیان در این تظاهرات به خشونت متوسل می شوند.


نظر دهید
مطالب مرتبط