تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4302
17:54  1397/07/08  

برندگان مسابقه عکاسی بین المللی گیوم‎

برندگانبرندگان

سعید محمدزاده، عکاس ایرانی با تصویری که از یک کشتی به گل نشسته در دریاچه ارومیه به ثبت رسانده به عنوان عکاس برتر مسابقه عکاسی بین المللی گیوم انتخاب شد.


نظر دهید
مطالب مرتبط