تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4314
22:59  1397/07/10  

سالگرد رفراندوم کاتالونیا

سالگردسالگرد

پلیس ضد شورش اسپانیا در نخستین سالگرد رفراندوم جدایی کاتالونیا، تظاهرات هزاران نفری جدایی طلبان در بارسلونا را سرکوب کرد.
نظر دهید
مطالب مرتبط