تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4323
19:03  1397/07/15  

نمایشگاه خودروی پاریس‎

نمایشگاهنمایشگاه

شرکت های خودروسازی جهان جدیدترین محصولات و طرح های مفهومی خود را در نمایشگاه خودروی پاریس عرضه کردند.
نظر دهید
مطالب مرتبط