تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4343
  
فرشگردی ها چه کسانی هستند؟ شورای ملی دوم در راه است؟
   

در حال بارگزاری...

فرشگردی ها چه کسانی هستند؟ شورای ملی دوم در راه است؟

13:21  1397/07/18  

اعضای موسس فرشگرد را 40 نفر از جمهوری خواهان و مشروطه خواهان خارج از ایران تشکیل می دهند که عمدتا جوان هستند و زیر 40 سال سن دارند. می گویند هیچ آلترناتیوی برای ایران ندارند اما رضا پهلوی را حامی خود و محور اپوزسیون برای اتحاد می دانند.

نظر دهید
مطالب مرتبط