تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4346
  
موج اخراج و استعفا از تلویزیون به رادیوی بی بی سی هم رسید
   

در حال بارگزاری...

موج اخراج و استعفا از تلویزیون به رادیوی بی بی سی هم رسید

16:04  1397/07/18  

پس از استعفا چند تن از کارمندان تلویزیون بی بی سی فارسی چون صنم دولتشاهی، مهدی پرپنچی و فرداد فرحزاد از بی بی سی فارسی، موج این استعفاها به بخش رادیویی این شبکه هم رسید.

نظر دهید
مطالب مرتبط