تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4347
21:46  1397/07/18  

استعفای نیکی هیلی از دولت ترامپ‎

استعفایاستعفای

نیکی هیلی، نماینده دولت آمریکا در سازمان ملل از سمت خود استعفا داد.
نظر دهید
مطالب مرتبط