تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4349
22:38  1397/07/18  

سربازان آسیب دیده از جنگ سوریه‎

سربازانسربازان

سربازان ارتش سوریه که در جنگ این کشور با تروریست ها دچار قطع عضو شده اند، زندگی با معلولیت های ناشی از جنگ را می آموزند.
نظر دهید
مطالب مرتبط