تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4357
17:55  1397/07/21  

عبور غیر قانونی از مرز آمریکا و مکزیک

عبورعبور

مهاجران غیرقانونی  تلاش می کنند از مرز آمریکا و مکزیک در ایالت تگزاس عبور کنند، اما اغلب توسط نیروهای مرزبانی آمریکا دستگیر می شوند.
نظر دهید
مطالب مرتبط