تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4358
18:10  1397/07/21  

خسارات طوفان مایکل در آمریکا

خساراتخسارات

وقوع طوفان مایکل در فلوریدا خسارات فراوانی را بر جای گذاشت.
نظر دهید
مطالب مرتبط