تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4361
  
آیا شهرام همایون هم به جرگه تجزیه طلبان می پیوندد؟
   

در حال بارگزاری...

آیا شهرام همایون هم به جرگه تجزیه طلبان می پیوندد؟

19:37  1397/08/21  

همایون درباره تجزیه ایران موضع گیری می کند اما ناخواسته و یا خواسته امروز تجزیه طلبی در شبکه تحت مدیریت او تبلیغ می شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط