تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4363
17:45  1397/07/22  

نمایش عروسک های غول پیکر در نقاط مختلف جهان‎

نمایشنمایش

در این گزارش نگاهی داریم به نمایش عروسک های غول پیکر ساخت یک شرکت فرانسوی در کشورهای آمریکا، مکزیک، شیلی، آلمان و فرانسه در طی سال های اخیر.
نظر دهید
مطالب مرتبط