تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4371
18:09  1397/07/24  

خسارات سیل در فرانسه‎

خساراتخسارات

بارندگی های سیل آسا تنها طی چند ساعت موجب به راه افتادن سیل در جنوب غرب فرانسه شد که چندین کشته بر جای گذاشت.


نظر دهید
مطالب مرتبط