تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4378
18:47  1397/07/26  

ربات ها در کار و تفریح‎

رباتربات

در این گزارش نگاهی داریم به حضور رو به افزایش ربات ها در عرصه کار و تفریح.


نظر دهید
مطالب مرتبط