تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4379
18:58  1397/07/26  

المپیک جوانان در آرژانتین‎

المپیکالمپیک

در این گزارش نگاهی داریم به رقابت های المپیک جوانان در بوینس آیرس آرژانتین.


نظر دهید
مطالب مرتبط