تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4387
20:03  1397/07/29  

عزای عمومی در کریمه‎

عزایعزای

در جریان تیراندازی در مدرسه ای در کریمه ۲۰ دانش آموز کشته شدند. این خونین ترین کشتار در تاریخ این منطقه به شمار می رود.


نظر دهید
مطالب مرتبط