تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4388
20:31  1397/07/29  

انتخابات پارلمانی در افغانستان‎

انتخاباتانتخابات

علیرغم اقدامات خشونت بار و تهدیدات تروریستی، ده ها هزار افغان در نقاط مختلف این کشور در انتخابات پارلمانی افغانستان شرکت کردند.


نظر دهید
مطالب مرتبط