تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4394
22:10  1397/08/01  

بازگشت آرامش به دمشق‎

بازگشتبازگشت

پس از سال ها جنگ و ناامنی، آرامش و زندگی عادی به دمشق، پایتخت سوریه باز گشته است.


نظر دهید
مطالب مرتبط