تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4398
  
توهین رئیس جمهور اسرائیل به مردم ایران
   

در حال بارگزاری...

توهین رئیس جمهور اسرائیل به مردم ایران

14:31  1397/08/21  

وجه اشتراک بی بی سی فارسی با اسرائیل در دشمنی با حکومت ایران باعث شده تا این رسانه هیچگاه فرصتی برای پرداختن و انتقاد به توهین مقامات اسرائیل به مردم ایران را نداشته باشد.


نظر دهید
مطالب مرتبط