تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4399
16:09  1397/08/03  

ششمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک

ششمینششمین

گشایش ششمین کنفرانس بین ­المللی رباتیک و مکاترونیک در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.


نظر دهید
مطالب مرتبط