تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4411
17:24  1397/08/10  

جستجو برای یافتن اجساد سرنشینان هواپیمای اندونزی

جستجوجستجو

جستجو ها برای یافتن اجساد سرنشینان هواپیمای اندونزی که با ۱۸۹ سرنشین حین عزیمت به فرودگاه شهر «پانکال پینانگ» این کشور، دچار سانحه شد و سقوط کرده بود همچنان ادامه دارد.


نظر دهید
مطالب مرتبط