تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4424
09:59  1397/08/13  

پز رضا پهلوی به کراوات فیروزه ای اش

پزپز

رنگ فیروزه ای متعلق به ایران است و نماد هیچ گروه خاصی نیست.

در جریان مصاحبه با شبکه ایران اینترنشنال، رضا پهلوی مدت زیادی در باره کراوات رنگ فیروزه ای اش و اینکه او مدتها دنبال یک رنگ بوده و بالاخره رنگ فیروزه ای را که متعلق به ایران است و نماد هیچ گروه خاصی نیست، انتخاب کرده ولی نگفت که رنگ فیروزه ای نماد دربار است و رنگ پرچم دربار فیروزه ای بود! بعد مرتب سعی میکرد بگوید بعد از انتخابش، این رنگ ترند شده!!!

نظر دهید
مطالب مرتبط