تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4427
22:09  1397/08/13  

آخرین تلاش های نامزدهای انتخابات آمریکا‎

آخرینآخرین

در حالی که شمارش معکوس برای آغاز رسمی انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا شروع شده است، نامزدهای احزاب دموکرات و جمهوری خواه آخرین تلاش ها برای جلب آرای مردمی را انجام می دهند.
نظر دهید
مطالب مرتبط