تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4428
22:22  1397/08/13  

رای گیری پیش از موعد در ایالت های آمریکا‎

رایرای

رای گیری پیش از موعد انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در برخی ایالت ها آغاز شده است.
نظر دهید
مطالب مرتبط