تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4432
19:22  1397/08/14  

نزدیک شدن مهاجران به مرزهای آمریکا‎

نزدیکنزدیک

هزاران مهاجر از کشورهای فقیر آمریکای مرکزی در حال نزدیک شدن به مرزهای آمریکا هستند. ترامپ نیروهای ارتش را برای جلوگیری از ورود مهاجران به خاک آمریکا به کار گرفته است.
نظر دهید
مطالب مرتبط