تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4433
19:36  1397/08/14  

ماراتن نیویورک‎

ماراتنماراتن

در این گزارش نگاهی داریم به مسابقه ماراتن امسال نیویورک. للیسا دسیسا، از اتیوپی، فاتح ماراتن ۲۰۱۸ نیویورک شد.
نظر دهید
مطالب مرتبط