تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4434
19:41  1397/08/14  

ملاقات زندانیان فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی‎

ملاقاتملاقات

ماهی یک بار اتوبوس های صلیب سرخ، هزاران خانواده فلسطینی را به ملاقات زندانیان در بند زندان های مخوف رژیم صهیونیستی می برند.
نظر دهید
مطالب مرتبط