تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4436
10:06  1397/08/15  

عربستان جنایت می کند اما ایران تحریم می شود!

عربستانعربستان

ویکیلیکس، ترامپ را به علت برخورد غیرمعقولش با ایران به تمسخر گرفت.

ویکیلیکس یک تصویر منتشر کرد که نشان می دهد محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سر یک نفر را که یمنی است، می بُرد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پای این فرد را گرفته است.قبل از تصاویر جملات کوتاهی نوشته شده است که بیانگر نحوۀ برخورد آمریکا با ایران و دیدگاه هایش در قبال عربستان است.
این جملات به شرح ذیل است :
- عربستانِ وهابی آمریکایی ها را در 11 سپتامبر کُشت و ترامپ ایران را تحریم می کند.
- عربستان از داعش حمایت مالی و تسلیحاتی می کند، ایران با داعش می جنگد و آمریکا ایران را تحریم می کند.
- عربستان خاشقچی را می کُشد و جسدش را تکه تکه می کند و ترامپ ایران را تحریم می کند.
- عربستان ملت یمن را می کُشد و ترامپ ایران را تحریم می کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط