تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4438
17:38  1397/08/15  

کودکان سرباز در سودان جنوبی‎

کودکانکودکان

با وجود نجات هزاران کودک از دست گروه های مسلح، بر اساس آمارهای سازمان ملل همچنان ۱۹ هزار کودک در سودان جنوبی توسط گروه های مسلح سودان جنوبی به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می گیرند.
نظر دهید
مطالب مرتبط