تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4439
17:45  1397/08/15  

عروسک های رباتیک در خیابان های تولوز‎

عروسکعروسک

در روزهای نخست ماه نوامبر، خیابان های شهر تولوز فرانسه شاهد اجرای نمایش ۲ عروسک رباتیک به نام های آریانه و آستریون است.
نظر دهید
مطالب مرتبط