تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
4440
19:05  1397/08/19  

تیراندازی مرگبار در آمریکا‎

تیراندازیتیراندازی

تیراندازی یک مرد مسلح در یک باشگاه شبانه در کالیفرنیای جنوبی 12 کشته بر جای گذاشت.
نظر دهید
مطالب مرتبط